SON DAKİKA

Gazete İç Ses

Lotus

TÜRKİYE’DE İLK KEZ BİR İLÇENİN 30 YIL SONRASI PLANLANDI…“2050’NİN BÜYÜKÇEKMECE’Sİ”

TÜRKİYE’DE İLK KEZ BİR İLÇENİN 30 YIL SONRASI PLANLANDI…“2050’NİN BÜYÜKÇEKMECE’Sİ”
Bu haber 24 Aralık 2023 - 12:45 'de eklendi.

Büyükçekmece Belediyesi’nin “Gelecek Sizinle Gelecek” sloganıyla Büyükçekmece’nin 2050 Vizyonu’nu belirlemek için 2 yıl önce hayata geçirdiği projenin “Sonuç Bildirgesi” düzenlenen lansman toplantısıyla duyuruldu.

Türkiye’de ilk kez bir ilçe belediyesi 30 yıl sonrasını hedefleyerek, iklim değişikliği, çevresel sorunlar, ulaşım ve alt yapı gibi sorunların tartışıldığı, toplumun her kesimin görüş ve önerilerinden yararlanılan, katılımcı yönetim anlayışıyla 2050 yılını planladı.

16 üniversite 39 bilim insanı

1.669 katılımcıdan 1.934 farklı görüş, 24 mahallede 1.966 vatandaşla gerçekleştirilen 2050 Büyükçekmece Vizyon Anketi, 16 farklı üniversiteden 39 bilim insanının katkısıyla farklı ilgi gruplarından 6.318 katılımcının görüş ve önerileri alınarak, 2050 Büyükçekmece Vizyonu şekillendirildi.

‘’Küresel İklim Değişikliği ve Çevre Politikaları’’, ‘’Kamusal Mekan ve Kıyı Politikaları’’, ‘’Kentsel Dönüşüm, Ulaşım ve Alt Yapı Politikaları’’, ‘’Toplumsal Kapsayıcılık ve Katılımcı Yönetim’’, ‘’Gençlerin Gözünden Büyükçekmece’’ başlıklı konulara yer verilen 2 yıllık çalışmanın “Sonuç Bildirgesi” kamuoyu ile paylaşıldı.

Toplantıya ilgi yoğun oldu

Geçmiş dönem Dışişleri Bakanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2050 Büyükçekmece Vizyon Projesi Onur Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ruşen Keleş, ve 2050 Vizyonu Bilim Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Mahmut Güler’in konuşmacı olarak katıldığı toplantıya akademik çevreler başta olmak üzere katılım yoğun oldu. Yapılan konuşmalarda Büyükçekmece 2050 Vizyon Projesi’nin amacı, hedefi ve gelecek nesiller açısından önemi değerlendirildi. Lansman toplantısının son bölümünde ise 2050 Büyükçekmece Vizyonu’na katkı sunan bilim insanları, icra ve düzenleme kurulu üyelerine plaket takdim edildi.

Başkan Akgün: “Türk belediyeciliğine, Türk yerel demokrasisine hayırlı olsun”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2050 Büyükçekmece Vizyonu’nun 18 aylık bir çalışma ile şekillendiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: “Büyükçekmece’nin 2050 yılında nerede olması kararı Büyükçekmece’de hemşehrilerimiz ve onların bilgileri çerçevesinde bilim insanları verdi. Burada insan hakları, hukuk, adalet, çocuk hakkı, kadın hakkı, canlı hakkı var demektir. İşte 2050 Büyükçekmece Vizyonu sonuç bildirgesinin temeli budur. Bu şehrin ulaştığı noktadan sonra 2050 yılına doğru giderken hangi tehditlerle karşılaşacak? Bunları nasıl bertaraf edecek ve hemşehrileri ile beraber bu sonuç bildirgesine 2050 Vizyon Bildirgesi’ne nasıl sahip çıkacağız bunu ortaya koymuştur. Bu bildirgenin aynı zamanda bilimsel teknik izleme komitesi vardır. İzleme komitesi her 6 ayda bir başkanlık makamına ve oluşan kurula bilgi vererek Büyükçekmece’yi hangi tehditler veya hangi tuzaklar bekliyor? 2050 Vizyon Bildirgemizin şartlarına uymayan gelişmelere doğru giden yön var mı? Merkezi idare bizim planlarımızı, bu şehrin büyümesini veya bu şehrin gidişatını engelleyici mi yoksa destekleyici mi bir çalışma içerisinde kendini ortaya koyuyor? Örneğin; şehir planlarımızın 2 kat olarak belirlendiği yerde 38 kat inşaat ruhsatını merkezi idare verdi. İşte bunların korunması, bu olumsuz durumların korunması, temiz havanın, temiz suyun, temiz çevrenin, sıfır atığın, karbon salımının hangi şartlarda yerine getirebileceği, alternatif enerjiyi nasıl ortaya koyacağımızı, şehrin enerjisini Allah’ın vermiş olduğu, doğanın vermiş olduğu imkanlarla nasıl sağlayacağımızı ortaya koyan Türkiye’de ilk belgedir. 2050 Vizyonu Türkiye’de 1391 belediye içerisinde sadece 2019 yılından sonra Ekrem İmamoğlu’nun Başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaya konulmuştur.  İkincisi de 18 aylık çalışma sonucunda 40’tan fazla bilim insanının, 16 üniversitenin katılımı, 7 binden fazla paydaş hemşehrilerimizin katılımıyla Büyükçekmece Belediyesi ortaya koymuştur. Türk belediyeciliğine, Türk yerel demokrasisine hayırlı olsun.”

Prof. Dr. Ruşen Keleş: “Dünyanın başka yerlerinde de göremediğimiz bir çalışmadır bu”

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 2050 Büyükçekmece Vizyonu Onur Kurulu Başkanı, Prof. Dr. Ruşen Keleş’in projeye ilişkin şunları söyledi: “Bugün 2050 Vizyonu’nun temel ilkelerinin paylaşılacağı bir toplantı düzenlenmiştir. Ben şahsen bunu büyük bir takdirle karşılıyorum. Avrupa Konseyi’nde 20 yıl görev yapmış bir kimse olarak buna Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin ne kadar önem verdiğini çok yakından bilen bir kimseyim ve zaten belediye başkanımız da 20 yıldan fazla bir süredir Avrupa Konseyi’ndeki Türk Delegasyonunun üyesi olarak bu konulara yakından vakıf olan bir istisnai belediye başkanımızdır. Büyükçekmece’nin 2yıl, 2.5 yıldan beri gerçekleştirmeye çalıştığı etkinliklerin içerisindeki temel unsurlardan biri gençlik. Çocuklar var. Gençler var. Kadınlar var. Engelliler var. Toplumun bütün kesimlerine ulaşabilmek için elden geleni yapmış, onların karar süreçlerine katılmalarını sağlamış ve vizyon belgesinde de bunlar ile ilgili ilkelerin yer aldığını açık bir şekilde görüyoruz. Büyükçekmece Kentsel Şartı adını taşıyan bir belge hazırlamıştır. Başka hiçbir belediyede, dünyanın başka yerlerinde de göremediğimiz bir çalışmadır bu. Orada da belediye olarak sorumluluklarımızın neler olduğunun ayrıntıları görülüyor. Ayrıca halka düşen sorumlulukların da yükümlülüklerin neler olduğu açık bir şekilde anlatılmış. Bunları gençlerin, çocukların, kadınların okuyarak belediyenin şimdiki Büyükçekmece’yi nereden alıp nereye getirdiğini görmeleri bakımından çok önemli kaynak olduğu düşüncesindeyim. Maalesef kentsel dönüşüm çalışmaları Türkiye’de genel politikanın bir parçası olarak rant yaratmak ve paylaştırmak gibi yanlış bir amaca yönelmişken Büyükçekmece yüksek yapılaşmaya değil fakat yatay yapılaşma düzenini esas almak suretiyle çok ciddi adımlar atmıştır. Hem imar planının uygulanması bakımından hem de bir politika olarak hiçbir zaman rant yaratmak ve paylaştırmak belediyenin amacı olarak gündemde olmamıştır. Bunu da takdirle karşılamak gerektiğini düşünüyorum.”

Prof. Dr. Mahmut Güler: “Hayaller ile bilimsel gerçeği bir araya getirip harmanlamamız gerekiyordu”

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 2050 Büyükçekmece Vizyonu Bilim Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Mahmut Güler ise şöyle konuştu: “Değerli bir ekiple çalıştım ve çok da faydalı olduğunu düşündüğümüz çalışmanın sonuna geldik artık. Türkiye’de ilk olarak birtakım çalışmaları tamamladık. Bu çalışmalar tamamıyla kent halkının faydasına, kentsel hizmetlerin daha kaliteli bir şekilde sağlanmasına yönelik çalışmalar oldu. Çalışma aslında ilk olması bakımından değerliydi. Çünkü 2050 Büyükçekmece Vizyon Çalışması uzun vadeli bir planlama gerektirdi ve Türkiye’de henüz daha uzun vadeli kentsel düzeyde bir planlama çalışması olmadı. Sadece Büyükşehir Belediyesi ile biz herhalde zannediyorum aynı dönemde başladık ve yaklaşık olarak aynı dönemde tamamladık. Bir kenti 30 yıl boyunca planlama işi çok zor bir iştir. Bu önemli ölçüde bir vizyon gerektirir ve dolayısıyla vizyoner bir belediye başkanı gerektirir. Her şeyden önce yöneticinin vizyoner olması gerekiyordu. Bu açıdan şanslıydık. Hasan Akgün bu hususta önemli destekler verdi. Destekleri iki türlüydü. Birincisi akademik yönü de vardır biliyorsunuz Hasan Akgün’ün. Akademik yönden destek sağladık. İkincisi uygulamayı uzun yıllardır belediye başkanlığı yapmış olmasından dolayı çok iyi biliyordu ve süreci çok kolaylaştırdı. Onun denetiminde, onun gözetiminde, onun bilgisi çerçevesinde hazırladık. İkinci şanslı olduğumuz bir nokta daha vardı. Bilim Kurulu’nu Türkiye’nin değişik üniversitelerinden oluşturduk ve dolayısıyla biz sahadaki bilgilerle bilimsel bilgiyi harmanlayarak 30 yıllık bir vizyon ortaya koymaya çalıştık. Bilim Kurulu’nun başında Prof. Dr. Ruşen Keleş’in olması da bize güç katıyordu aynı zamanda. Bu 30 yıl aslında kentlinin hayalini gerçekleştirmesi çalışmasıydı. Vizyon aslında hayaldir. Hayaller kurmalarını istedik biz kent halkından. Bu konuda önce kentsel sorunları belirleme şartıyla başladık. Daha sonra hayal ilgili anketler düzenledik. Hayallerini anlatmasını istedik anketlerde ve daha sonra odak grup çalışmaları, gençler, yaşlılar, dört farklı grupla çalışmalar yaptık. Farklı temalarda katılım özellikle sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve halkı davet ettik. 10 tema üzerinden oturumlar düzenledik. Bu oturumlar söz alan herkes istediği gibi kadar konuşabiliyordu. Dolayısıyla bu verileri topladıktan sonra hayaller ile bilimsel gerçeği artık bir araya getirip harmanlamamız gerekiyordu. Saha verilerini bilimsel anlamda işleyecek olan 40’a yakın öğretim üyesine biz teslim ettik. Beraber çalışmalar yaptık ve değerli hocalarımızın hem Büyükçekmece’nin kentsel sorunları ve geleceğe ilişkin bilimsel verilerden hem de beklentiler doğrultusunda çalışmalar yapıp tamamladılar.”

SONUÇ BİLDİRGESİ

2050 Büyükçekmece Vizyon Belgesi’nde, gelecek senaryoları ekseninde amaç ve stratejiler tartışılarak, kentin geleceğine ilişkin, kentsel yaşamı oluşturan ve onunla eklemlenebilecek bilimsel, teknolojik, ekonomik ve toplumsal gelişmelerine ilişkin öngörüler değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda ise, gelecek tasavvuru ve ona ulaşılmasını olanaklı kılacak hedef ve öncelikler ortaya konulmuştur.2050 Büyükçekmece Vizyonu, 16 farklı üniversiteden alanlarında uzman birbirinden değerli 39 bilim insanının önderliğinde ve kent halkının katılımı ile 2 yıl süren bir çalışmanın sonucunda tamamen bilimsel yöntemler ve verilerin ışığında ortaya çıkmıştır.2050 Büyükçekmece Vizyonu,  Büyükçekmece’nin gelecek 30 yılını şekillendirecek bir yol haritasıdır.2050 Büyükçekmece Vizyonu kapsamında; İklim Değişikliği, Ekoloji ve Çevre, Eğitim ve Kültür, Toplumsal Kapsayıcılık ve Katılımcılık, Kamusal Mekân ve Kıyı Politikaları, Kentsel Dönüşüm, Afet ve Risk, Ulaşım ve Alt yapı ile Yenilik ve Akıllı kentler başlıkları multidisipliner bir perspektifle ele alınmıştır.Bu belge aynı zamanda, Büyükçekmece’de kentsel hizmetlerin sürekli olarak iyileştirilmesine yönelik somut taahhüt içeren bir sözleşmedir.Önümüzdeki 30 yıla ilişkin kısa, orta ve uzun erimli, yenilikçi ve proaktif bir yaklaşımla bir ilçe belediyesi tarafından hazırlanmış ilk strateji belgesidir.Bu belgede, kent halkının gelecekteki beklentileri ortaya konulurken aynı zamanda kent yaşamını paylaşan tüm canlıların da geleceği göz önünde bulundurulmuştur.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

E-GAZETE

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
+7
°
C
H: +
L: +
İstanbul
Salı, 23 Mart
7 Günlük Hava Tahmini
Ça Pe Cu Ct Pz Pt
+ + + + +11° +13°
+ + + + + +
İLGİLİ HABERLER